Vi afholder Vækst for 7. år i træk

Vi i erhvervet skal sammen forme fremtiden ved udtænke bæredygtige løsninger, der sikrer hele sektorens fremgang og sætter fokus på hele værdikæden ud til forbrugeren.

 

Derfor afholdes konferencen Vækst’18, som et unikt forum, hvor ledere og chefer fra hele klyngen mødes, netværker på tværs af sædvanlige grænser og bliver præsenteret for de nyeste trends.

 

Dagen byder på de fremmeste oplægsholdere med visionære bud på fremtiden og giver samtidig deltagerne håndfaste, brugbare input til deres daglige ledelse af virksomheder, institutioner og landbrug.

 

Her kan du se videoer og billeder fra de tidligere års Vækst-konferencer:

Video fra Vækst'17
Video fra Vækst'16
Vækst'16
Vækst'15